عمران اطلس

دریافت گواهینامه سرآمدی جایزه مدیریت دانش توسط شرکت عمران اطلس ایرانیان

در فرآیند ارزیابی، اقدامات شرکت در خصوص چگونگی تولید دانش، ذخیره سازی ، اشتراک گذاری و بهره برداری از دانش از طریق بررسی معیارهایی همچون رهبری، تعیین استراتژی ، فرآیندها، ابزارها و تکنیک ها مورد ارزیابی قرار گرفته و بر این اساس ، نقاط قوت و قابل بهبود شناسایی و جایگاه هر سازمان در مسیر بلوغ مدیریت دانش تعیین می‌شود. در این دوره از ارزیابی مدیریت دانش، شرکت‌هایی همچون شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی(پیدمکو)، بانک صنعت و معدن، سازمان مهندسی و عمران شهر تهران و .... که سابقه‌ی فعالیت در حوزه‌ مدیریت دانش را دارند حضور داشته و تجربیات خود را ارائه و مورد ارزیابی قرار گرفتند که در میان آن‌ها، شرکت عمران اطلس ایرانیان با تلاش کارکنان شرکت و همراهی و حمایت مدیرعامل محترم موفق به دریافت گواهی‌نامه‌ سرآمدی مدیریت دانش گردید. ارزیابی و سنجش سطح بلوغ سازمانی در حوزه مدیریت دانش ، جلب حمایت وهمراهی مدیران ارشد و بسترسازی لازم جهت شکل گیری فرهنگ سازمانی مرتبط با حوزه مدیریت دانش و همچنین حضور در شبکه‌ سازمان‌ها و شرکت‌های فعال در حوزه مدیریت دانش و بهره‌برداری از تجربیات آنان ، از جمله مهم‌ترین اهداف و دستاوردهای شرکت جهت حضور در فرایند ارزیابی مدیریت دانش بوده است. مراسم اختتامیه جایزه سرآمدی مدیریت دانش با حضور صاحب نظران و شرکت های مطرح روز چهارشنبه 15 آبان ماه ۱۴۰۲ در سالن همایش کتابخانه ملی برگزار شد و آقایان علی عمران بابایی، مدیربرنامه ریزی و علیرضا براتی، مدیر مالی به نمایندگی از شرکت، لوح گواهی‌نامه را در اختتامیه‌ جایزه سرآمدی مدیریت دانش دریافت نمودند.

سایر اخبار
logo-area