عمران اطلس ایرانیان
مجتمع مسکونی رشدیه

رشدیه قطعات ۲۸ و ۲۹ و ۳۰

شهرک رشدیه، یک شهرک مسکونی واقع در ناحیه شمال شرقی تبریز می‌باشد که به خاطر معماری مدرن و زیبایش مشهور شده‌ است. نام این شهرک از میرزا حسن رشدیه، پیشگام آموزش در ایران گرفته شده‌ است. پروژه رشدیه تبریز با کاربری مسکونی در محله رشدیه تبریز قرار دارد که مساحت پروژه ۷۲۳ مترمربع و زیربنای آن ۳/۹۸۴ مترمربع با ۱۸ واحد مسکونی می‌باشد.

شمال شرق شهر تبریز

عکس‌های این پروژه

logo-area