عمران اطلس ایرانیان
پروژه مشارکتی انقلاب

پروژه اداری انقلاب واقع در خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران در محیطی اداری و در زمینی به مساحت 600 مترمربع در 9 طبقه با کاربری تجاری و اداری و با زیربنای 5265 مترمربع ناخالص و 3972 مترمربع فضای مفید اداری، طراحی و تا مرحله اسکلت اجرا گردیده است. در این راستا پروژه مذکور در قالب قرارداد مدیریت پیمان جهت تکمیل تا مرحله بهره برداری به این شرکت از سوی شرکت ایرانیان اطلس واگذار گردیده است.

خیابان انقلاب روبروی درب اصلی دانشگاه تهران

عکس‌های این پروژه

logo-area