عمران اطلس ایرانیان
پروژه مشارکتی فردوس تبریز

شهر تبریز پس از تهران و مشهد، سومین شهر بزرگ ایران است. این شهر تاریخی به‌عنوان قطب اداری، فرهنگی و اقتصادی منطقه شمال غرب قلمداد می‌شود و از سوی سازمان ملل متحد به‌عنوان بهداشتی‌ترین شهر ایران برگزیده شده. این کلان شهر با مردمی مهربان و صمیمی در جذب سرمایه‌ای داخلی و خارجی رتبه نخست را به خود اختصاص داده و در بخش اجرای پروژه‌های بزرگ، دومین شهر بلند مرتبه ساز کشور است شرکت عمران اطلس ایرانیان با توجه به‌ویژگی‌های یاد شده پس از مطالعات دقیق پروژه خود را با نام فردوس تعریف کرده است. پروژه فردوس در زمینی به مساحت ۱۹۹۹۸ مترمربع و با زیربنایی به بالغ بر ۱۵۳۲۳ مترمربع با کاربری مسکونی-تجاری در بلوار ۳۵ متری یاقچیان شهر تبریز واقع شده است. این برج به دلیل دسترسی آسان به تمامی مراکز تفریحی و خیابان‌های اصلی شهر یکی از بهترین منطقه‌های شهر تبریز قرار گرفته است.

شهر تبریز

عکس‌های این پروژه

logo-area