عمران اطلس ایرانیان
اطلس کلینیک کرمان

مجتمع اطلس کلینیك برپایه مطالعات گسترده جمعیتی و شناخت نیازهای منطقه‌های که پروژه در آن واقع شده، طراحی گردیده و پیش‌بینی می‌شود علاوه بر تأمین نیازهای شهروندان عزیز کرمانی بتواند پاسخگوی نیازهای استان‌های همجوار نیز باشد. گروه شرکت‌های ایرانیان اطلس، با طراحی و اجرای این پروژه تلاش کرده است تا نگاه جدیدی را در زمینه فعالیت‌های اقتصادی توأم با تأمین نیازهای بهداشتی و درمانی مردم ارائه دهد. اطلس کلینیك، اولین مجتمع دو منظوره با کاربری پزشكی-درمانی در استان کرمان است که با هدف تأمین نیازهای درمانی و پزشكی مراجعین در یك جا و جلوگیری از اتلاف وقت آنان طراحی شده است.

استان کرمان

عکس‌های این پروژه

logo-area